петак, 01. јун 2018.

O projektu WATER@RISK


Ekstremni vremenski uslovi, intenzivirani od strane klimatskih promena, mogu, i sve češće dovode do manifestacije hidroloških hazarda (nepogoda). Među njima, suša i suvišne unutrašnje vode imaju najveći prostorni obuhvat, kao i najveći obim negativnih uticaja na agro-ekonomski potencijal kao i na održivi razvoj u istraživanom području. Uprkos ranijim pokušajima da se izvrši procena i mitigacija rizika povezanih sa ovim vidom prirodnih hazarda, ona još uvek nije dostigla odgovarajući nivo kada je reč o elementima koji bi se koristili u operativne svrhe. Budući da su već pomenuti izazovi regionalnog karaktera i pogađaju jugo-istočnu Mađarsku i Srbiju, rešenja je moguće dobiti samo zajedničkim delovanjima.

            Projekat za primarni cilj ima razoj inovativnih i usklađenih rešenja monitoringa i operativnih planova upravljanja vodama kako bi omogućilo izdavanje ranih upozorenja, kao i korišćenje rezultata za aktivno delovanje i operativne svrhe. Sam vrhunac zajedničkih istraživanja biće osnivanje zajedničkog HUSRB-CB centra za praćenje suša i suvišnih unutrašnjih voda, odgovornog za buduća istraživanja i razvoj, implementaciju novih tehnika monitoringa i upravljanja vodama za potrebe poljoprivrede, komunikaciju i povezivanje. Rezultati projekta će u mnogome doprineti prekograničnom upravljanju vodama, sistemu prevencije kao i podizanju ekološkog kvaliteta voda, minimiziranju efekata suše i suvišnih unutrašnjih voda. Pored toga, rezultati će biti od izuzetnog značaja kada je reč o održivom razvoju i prilagođavanju različitih sektora, kao i celog prekograničnog regiona klimatskim varijacijama. 

            Projekat je osmišljen i koncipiran tako da ga mogu implementirati najznačajnija tela i istraživačko-naučni centri u regionu (Univerzitet u Segedinu (SZTE),Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu (UNSPMF) i Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet (UNSFA) u saradnji sa relevantim organizacijama za upravljenje i menadžment vodama u obe države (Vodoprivredna direkcija Donjeg Potisja - „Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság” - ATIVIZIG i Javnog Vodoprivrednog Preduzeća Vode Vojvodine). Stručnost i iskustvo projektnih partnera osiguraće uspešno ostvarivanje zadatih ciljeva kao i realizaciju naučnih, operativnih i komunikacionih zadataka. 

e-mailwateratrisk@gmail.com
web: www.geo.u-szeged.hu/wateratrisk
facebook stranica: www.facebook.com/wateratrisk